Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/90 Molobyen, grunnundersøkelser Gravearbeid Tolder Holmers vei NORCONSULT BORETEKNIKK AS 25.04.2022 31.05.2022
22/96 Kantstein Hunstadringen Gravearbeid Galnåsen BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 02.05.2022 22.07.2022
22/97 Gjerde og port Tverrlandet Gravearbeid Gnr/Bnr: 70/300 TOJO AS 26.04.2022 26.05.2022
22/98 Kroken Caravan Gravearbeid Gjershellaren J.ERSVIK GRAVING OG TRANSPORT AS 04.05.2022 03.06.2022
22/103 Boligtomt Åltjønnveien Gravearbeid Åltjønnveien TUV TRANSPORT AS 02.05.2022 14.07.2022
22/104 Rishaugveien 4 Gravearbeid Gamle Riksvei FROST KRAFTENTREPRENØR AS 05.05.2022 27.05.2022
22/107 Gamle riksveg - rengjøring bomstasjon Arbeidstillatelse MESTA AS 04.05.2022 18.05.2022
22/108 Junkerveien - rengjøring bomstasjoner Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 38/773 MESTA AS 04.05.2022 18.05.2022
22/109 Rønvikveien - rengjøring bomstasjon Arbeidstillatelse MESTA AS 04.05.2022 18.05.2022
22/110 Bytt vannkum 34135 Kleivaveien x Symraveien Gravearbeid Kleivaveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 09.05.2022 30.05.2022
22/111 Hydrant 130973 bytt ut Djupmyra 6 Gravearbeid Djupmyra BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 13.05.2022 15.07.2022
22/113 Bodin Leir Bodø Gravearbeid Børsingveien TOJO AS 05.05.2022 05.06.2022
22/115 Fogdveien gatelys Gravearbeid Gnr/Bnr: 39/744 ENKON AS 11.05.2022 01.06.2022
22/121 Bodø Radio VA Gravearbeid Hammarn ANLEGG OG GRANITT SALTEN AS 13.05.2022 31.05.2022
22/124 885 Garnveien Em.06 Elgrøft Gravearbeid Garnveien ALSTAD MASKIN AS 13.05.2022 15.07.2022
22/127 Masseutskifting vei Gravearbeid Kongens gate BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 16.05.2022 27.05.2022
Viser 51 - 66 av 66 < 1 2 3