Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/423 Løvoldgården grunnarbeid Gravearbeid Tollbugata PK STRØM AS 25.10.2021 31.08.2022
21/449 Årnesveien - Gatelys Gravearbeid Solliveien FROST KRAFTENTREPRENØR AS 03.11.2021 15.03.2022
21/465 Vesterveien 46a Gravearbeid Vesterveien HØYTRYKKSTEKNIKK AS 09.11.2021 06.02.2022
21/471 Vannlekkasje Hålogalandsgata 14 Gravearbeid Hålogalandsgata 14 GRUNN OG BETONG BODØ AS 15.11.2021 10.05.2022
21/472 Tingvoll ny Hsp-kabel Gravearbeid Gnr/Bnr: 41/254, Gnr/Bnr: 41/140 FROST KRAFTENTREPRENØR AS 15.11.2021 30.01.2022
21/480 Furulia Gravearbeid Furulia INFURA AS 22.11.2021 28.02.2022
21/489 Hyttebakken-veikryssing Gravearbeid Hyttebakken FROST KRAFTENTREPRENØR AS 24.11.2021 15.02.2022
21/492 Ragnar Schjølbergsvei Gravearbeid Reinslettveien, Ragnar Schjølbergs vei ROALD MADSEN AS 01.12.2021 31.01.2022
21/496 Buholmen båt, Burøya. Arbeidstillatelse Burøyveien MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS 06.12.2021 01.03.2023
21/498 SIGNAL: Oddkjerveien Gravearbeid Oddkjerkveien, Middagsheiveien HEROLF HANSEN & SØNN AS 15.04.2021 23.04.2022
21/499 850-07 Overvannskulvert Gravearbeid Stormyrveien ALSTAD MASKIN AS 08.12.2021 29.04.2022
21/503 Kabelfeil gatelys Haakon VIIs gate Arbeidstillatelse Haakon VII gate FROST KRAFTENTREPRENØR AS 13.12.2021 28.01.2022
21/504 SIGNAL: Nysbuen 14 Gravearbeid Nordlysbuen HEROLF HANSEN & SØNN AS 10.12.2021 13.05.2022
21/507 Øyjord-Knaplund, Ny vannledning saltstraumen Gravearbeid Tverlandsveien VEINOR AS 03.01.2022 30.06.2022
21/509 Rådhusgate Arbeidstillatelse BETONGARBEID OG TRANSPORT AS 17.12.2021 17.12.2022
21/510 Bodø Radio Arbeidstillatelse Hammarn ANLEGG OG GRANITT SALTEN AS 21.12.2021 30.04.2022
22/1 Autovern Festvåggården Gravearbeid Festvåggården BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 12.01.2022 30.03.2022
22/3 Gamleriksvei 18 Arbeidstillatelse Gamle Riksvei GUNVALD JOHANSEN BYGG AS 10.01.2022 23.12.2022
22/6 Hydrant 4138 reparasjon Granittveien 22 Gravearbeid 39 BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 17.01.2022 01.06.2022
22/7 Generell arbeidstillatelse for grøntfaglig arbeid o.l. langs kommunal vei Arbeidstillatelse BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 01.01.2022 31.12.2022
22/8 Utskifting av hydrant 15200 Lillegjedåsen 7 Gravearbeid Lillegjerdåsen BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 18.01.2022 01.05.2022
22/9 Holstveien 7 Utskifting av hydrant 33893 Gravearbeid Holstveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 19.01.2022 01.05.2022
22/10 Midlertidig avkjørsel. Arbeidstillatelse Tollbugata PK STRØM AS 17.01.2022 30.06.2022
22/15 Solvollveien 9A skifte av hydrant Gravearbeid Reinslettveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 26.01.2022 01.05.2022
Viser 26 - 49 av 49 < 1 2