Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/656 Mørkvedbukt Skole og Barnehage Gravearbeid Mjåvasslia ROALD MADSEN AS 16.09.2019 28.06.2021
19/725 Hunstadringen Gravearbeid Hunstadveien, Hunstadveien ROALD MADSEN AS 11.11.2019 01.09.2021
20/159 Bodøsjøen og gamle riksvei Gravearbeid Gamle Riksvei ROALD MADSEN AS 10.06.2020 01.09.2021
20/235 RSV 1-5 Gravearbeid Ragnar Schjølbergs vei CONSTO ANLEGG NORD AS 10.08.2020 10.07.2021
20/240 Brann hydrant 8210 reparasjon Isbjørnveien 21 Gravearbeid Isbjørnveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 17.08.2020 26.06.2021
20/269 Hunstad Tomta Gravearbeid Bodøveien ROALD MADSEN AS 14.09.2020 30.08.2021
20/316 Limyra Treningspark Gravearbeid limyra ANLEGGSGARTNERMESTER SVEIN ERIK JOHANSEN AS 29.09.2020 01.07.2021
20/327 Bodøsjøveien og Gamle riksvei Gravearbeid Gamle Riksvei ROALD MADSEN AS 03.08.2020 01.09.2021
20/328 Smarthotell Gravearbeid Sjøgata ROALD MADSEN AS 14.10.2020 01.09.2021
20/351 Bertnes del 3 Gravearbeid Munarhaugen BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 28.10.2020 28.02.2022
20/366 854-02 Stordalen Gravearbeid Gnr/Bnr: 30/341 ALSTAD MASKIN AS 18.11.2020 31.07.2021
20/374 Kv 13100 - Fjellveien – Fase 3 - Ny vei, VA og føringsveier - Bertelsen og Garpestad AS Gravearbeid Ramnflogveien BERTELSEN & GARPESTAD AS 15.11.2020 31.08.2021
20/375 Torvgata med sideveier Gravearbeid Rensåsgata, Torvgata, Fredensborgveien, Prinsens gate VEINOR AS 20.11.2020 02.07.2021
20/392 Kollektivtrase ODDAN-HØGÅSEN Gravearbeid Tverlandsveien, Høgåsveien, Høgåsen, Lahaugen, Gapsletta, Gnr/Bnr: 70/155, Langåkeren, Torvmyra, Sjyslettveien, Karolins vei, Krykkjemobakken BERNHARDSEN ENTREPRENØR AS 20.11.2020 30.06.2021
20/400 Bodø havn - Torvkaia Gravearbeid Sjøgata FROST KRAFTENTREPRENØR AS 07.12.2020 09.07.2021
20/413 Torvgata Skolevei, del 2 / EL trase Gravearbeid Torvgata, Fredensborgveien, Fridthjov Anderssens vei, Parkveien VEINOR AS 07.12.2020 15.08.2021
20/426 jensvoll 5 Gravearbeid Gnr/Bnr: 40/6 BETONGARBEID OG TRANSPORT AS 18.12.2020 09.07.2021
20/429 854-01 Pantograf Løpsmarka Gravearbeid Nonshaugen ALSTAD MASKIN AS 04.01.2021 02.07.2021
21/4 Trollmyra ungdomsboliger - fjerning busker Gravearbeid Trollbjørnveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 11.01.2021 30.07.2021
21/7 854-05 Pantograf Bjørndalslia Gravearbeid Bjørndalslia ALSTAD MASKIN AS 12.01.2021 31.08.2021
21/9 Reinsletta Arbeidstillatelse NOVATEK AS 13.01.2021 01.08.2021
21/11 Fjernvarme Bodøsjøen, del 2 Gravearbeid Sjektveien, Jektveien, Trålveien, Fembøringsveien, Toppseilveien, Åttringen, Ankerveien, Toftveien, Kjeksveien, Seilasveien, Garnveien, Bodøsjøveien VEINOR AS 08.02.2021 16.07.2021
21/22 854-04 Pantograf Kudalsveien Gravearbeid Myrullveien ALSTAD MASKIN AS 10.02.2021 30.07.2021
21/26 Fjernvarme Gamle Riksvei trase 0 Gravearbeid Gnr/Bnr: 145/36 FROST KRAFTENTREPRENØR AS 15.02.2021 01.07.2021
21/34 Fv834 Nordstrandveien Rundkjøring - Mælen Gravearbeid Mælen MESTA AS 04.01.2021 30.09.2021
Viser 1 - 25 av 86 1 2 3 4 >