Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/28 Generell arbeidsvarslingsplan kortvarig arbeid Arbeidstillatelse BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 01.01.2018 31.12.2020
18/89 Arbeidsvarsling for bevegelig arbeid på vei Arbeidstillatelse BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 01.01.2018 31.12.2020
18/226 Ramsalt Arbeidstillatelse Sjøgata SKANSKA NORGE AS 01.06.2017 01.05.2020
18/232 Grøfting Gravearbeid Snekkerveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 24.07.2018 17.08.2020
18/386 828 Aspåsen skole Gravetillatelse Gravearbeid Hålogalandsgata ALSTAD MASKIN AS 01.11.2018 31.10.2020
18/432 Innsnevring av veg i forbindelse med nybygg Arbeidstillatelse Sjøgata TOTAL TRAFIKKHJELP AS 28.11.2018 15.10.2020
18/453 VA stokkvika Gravearbeid Regine Normanns vei PK STRØM AS 26.11.2018 30.06.2020
19/36 The Storm Gravearbeid Dronningens gate ENKON AS 04.02.2019 30.09.2020
19/51 K201-Parkeringsplass Gravearbeid Havnegata MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS 18.02.2019 13.03.2020
19/52 818 B7-3 graving i fortau Gravearbeid Garnveien ALSTAD MASKIN AS 19.02.2019 28.02.2020
19/83 Hernesveien med sideveier Gravearbeid Gildeskålveien VEINOR AS 01.04.2019 10.07.2020
19/84 Hernesveien med sideveier, Fredensborgveien Gravearbeid Fredensborgveien VEINOR AS 08.04.2019 10.07.2020
19/85 Hernesveien med sideveier, Hernesveien Gravearbeid Hernesveien VEINOR AS 23.04.2019 10.07.2020
19/178 Byggmakker Hunstad Gravearbeid Bodøveien ANLEGG OG GRANITT SALTEN AS 13.05.2019 30.06.2020
19/297 824 Bodøsjøveien 50 Gravearbeid Bodøsjøveien ALSTAD MASKIN AS 29.01.2020 30.10.2020
19/441 Ramsalt Gravearbeid Sjøgata ALSTAD MASKIN AS 05.08.2019 29.05.2020
19/517 Måsheia boligfelt Gravearbeid Sjyslettveien KRISTENSEN MASKIN AS 15.08.2019 31.08.2020
19/568 Bertnes del 2 Gravearbeid Gammelveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 28.08.2019 29.05.2020
19/618 Fortau Årnesveien Gravearbeid Årnesveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 17.10.2019 21.08.2020
19/656 Mørkvedbukt Skole og Barnehage Gravearbeid Mjåvasslia ROALD MADSEN AS 16.09.2019 28.06.2021
19/680 Vebjørn Tadbergsvei 7 Gravearbeid Vebjørn Tandbergs vei ROALD MADSEN AS 23.09.2019 01.06.2020
19/681 Kvilut 24 Gravearbeid kvilut FROST KRAFTENTREPRENØR AS 23.09.2019 01.06.2020
19/682 Sjøåsan Vest Gravearbeid Gnr/Bnr: 41/1585 BERNHARDSEN ENTREPRENØR AS 01.10.2019 01.06.2021
19/689 Reasfaltering Rødbrekka/Nerbrekka Gravearbeid rødbrekka BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 25.09.2019 30.06.2020
19/710 Tverrlandet Gravearbeid Portveien GS-MASKIN AS 08.10.2019 31.05.2020
Viser 1 - 25 av 43 1 2 >