Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/28 Generell arbeidsvarslingsplan kortvarig arbeid Arbeidstillatelse BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 01.01.2018 31.12.2020
18/89 Arbeidsvarsling for bevegelig arbeid på vei Arbeidstillatelse BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 01.01.2018 31.12.2020
18/232 Grøfting Gravearbeid Snekkerveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 24.07.2018 17.08.2020
18/386 828 Aspåsen skole Gravetillatelse Gravearbeid Hålogalandsgata ALSTAD MASKIN AS 01.11.2018 31.10.2020
18/432 Innsnevring av veg i forbindelse med nybygg Arbeidstillatelse Sjøgata TOTAL TRAFIKKHJELP AS 28.11.2018 15.10.2020
18/453 VA stokkvika Gravearbeid Regine Normanns vei PK STRØM AS 26.11.2018 30.09.2020
19/36 The Storm Gravearbeid Dronningens gate ENKON AS 04.02.2019 30.09.2020
19/51 K201-Parkeringsplass Gravearbeid Havnegata MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS 18.02.2019 07.08.2020
19/178 Byggmakker Hunstad Gravearbeid Bodøveien ANLEGG OG GRANITT SALTEN AS 13.05.2019 31.10.2020
19/297 824 Bodøsjøveien 50 Gravearbeid Bodøsjøveien ALSTAD MASKIN AS 29.01.2020 30.10.2020
19/517 Måsheia boligfelt Gravearbeid Sjyslettveien KRISTENSEN MASKIN AS 15.08.2019 31.08.2020
19/618 Fortau Årnesveien Gravearbeid Årnesveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 17.10.2019 21.08.2020
19/652 Fibergraving eltelnetworks Bodø Gravearbeid Bamseveien SVEIN THOMASSEN AS 23.09.2019 28.08.2020
19/653 Fibergraving eltelnetworks Bodø Gravearbeid Binneveien SVEIN THOMASSEN AS 23.09.2019 28.08.2020
19/656 Mørkvedbukt Skole og Barnehage Gravearbeid Mjåvasslia ROALD MADSEN AS 16.09.2019 28.06.2021
19/682 Sjøåsan Vest Gravearbeid Gnr/Bnr: 41/1585 BERNHARDSEN ENTREPRENØR AS 01.10.2019 01.06.2021
19/724 Knapplund vei og va Gravearbeid Knaplundveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 09.01.2020 27.11.2020
19/725 Hunstadringen Gravearbeid Hunstadveien, Hunstadveien ROALD MADSEN AS 11.11.2019 01.09.2020
19/826 Torvgata - Rådhus-/Solparken Gravearbeid Torvgata, Prinsens gate MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS 06.01.2020 07.08.2020
19/829 Arbeid med infrastruktur i forbindelse med ny skole- og barnehage i Mørkvedbukta Gravearbeid Gamle Kongsvei, Brækkatunet, Stabburshaugen PK STRØM AS 09.01.2020 30.05.2021
19/830 Arbeid med infrastruktur i forbindels emed ny skole- og barnehage i Mørkvedbukta Gravearbeid Mørkvedbukta PK STRØM AS 09.01.2020 31.12.2020
20/12 Riving og bygging av ny kai vestbrekken og dampskipskaia vest - Bodø havn KF Arbeidstillatelse Sjøgata SECORA AS 20.01.2020 31.10.2020
20/22 Hernesveien nord Gravearbeid Hernesveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 17.02.2020 17.02.2021
20/33 Parkanlegg kvartal 99 Arbeidstillatelse Prinsens gate NORSK REVEGETERING AS 01.04.2020 09.10.2020
20/36 Etablering av stillas på offentlig grunn Arbeidstillatelse Sjøgata/Bodø SNEKKERBJØRN AS 16.03.2020 11.11.2020
Viser 1 - 25 av 73 1 2 3 >