Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/28 Generell arbeidsvarslingsplan kortvarig arbeid Arbeidstillatelse BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 01.01.2018 31.12.2019
18/89 Arbeidsvarsling for bevegelig arbeid på vei Arbeidstillatelse BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 01.01.2018 31.12.2019
18/226 Ramsalt Arbeidstillatelse Sjøgata SKANSKA NORGE AS 01.06.2017 01.05.2020
18/232 Grøfting Gravearbeid Snekkerveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 24.07.2018 17.08.2020
18/386 828 Aspåsen skole Gravetillatelse Gravearbeid Hålogalandsgata ALSTAD MASKIN AS 01.11.2018 31.12.2019
18/409 Jensvolldalen Arbeidstillatelse CONSTO ANLEGG NORD AS 01.12.2018 31.12.2019
18/432 Innsnevring av veg i forbindelse med nybygg Arbeidstillatelse Sjøgata TOTAL TRAFIKKHJELP AS 28.11.2018 15.10.2020
18/453 VA stokkvika Gravearbeid Regine Normanns vei PK STRØM AS 26.11.2018 30.12.2019
19/9 Bodøelv - Thallekrysset AA4 Gravearbeid Stormyrveien CONSTO ANLEGG NORD AS 10.01.2019 31.12.2019