Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/206 Åssiden Arbeidstillatelse Åssiden ENKON AS 02.07.2020 30.03.2022
20/351 Bertnes del 3 Gravearbeid Munarhaugen BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 28.10.2020 28.02.2022
21/16 Reparasjon hydrant 84632 Varghaugen 40 Gravearbeid Varghaugen BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 02.03.2021 01.12.2021
21/34 Fv834 Nordstrandveien Rundkjøring - Mælen Gravearbeid Mælen MESTA AS 04.01.2021 31.12.2021
21/37 Generell arbeidsvarslingsplan - vedlikehold av gatelys Arbeidstillatelse Klinkerveien FROST KRAFTENTREPRENØR AS 25.02.2021 25.02.2022
21/87 Fredensborgveien vest Gravearbeid Fredensborgveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 21.04.2021 01.08.2022
21/106 Mørkvedbukta Terrasse Arbeidstillatelse Hesthaugen, Bulrats vei MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS 04.05.2021 28.04.2023
21/116 Mørkvedmarka Skole Gravearbeid Bjørndalsveien ROALD MADSEN AS 11.05.2021 25.07.2022
21/135 Norrøna Arbeidstillatelse Storgata, Sandgata ENKON AS 07.06.2021 25.05.2022
21/142 Autovern Bjørkåsen Gravearbeid Øvre Bjørkåsen BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 31.05.2021 31.12.2021
21/162 Teamgården Gravearbeid Prinsens gate ROALD MADSEN AS 31.05.2021 01.12.2021
21/173 Sikring mot steinsprang Gravearbeid Gnr/Bnr: 32/598 TOJO AS 08.06.2021 26.11.2021
21/203 Påkobling strøm- og fibernett - Øveråsan B7 Gravearbeid Hesthaugen, Bulrats vei MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS 21.06.2021 30.12.2021
21/216 Gildeskålveien Vest Gravearbeid Gildeskålveien MESTA AS 23.06.2021 17.12.2021
21/219 Lillegjerdåsen Gravearbeid Galnåsen HØYTRYKKSTEKNIKK AS 23.06.2021 05.12.2021
21/222 Rørlegging Hyttebakken - Årnesveien (Del 2 - Solliveien) Gravearbeid Solliveien FROST KRAFTENTREPRENØR AS 16.07.2021 15.12.2021
21/226 Storgata 38 Arbeidstillatelse Storgata, Storgata BETONGARBEID OG TRANSPORT AS 06.07.2021 01.03.2022
21/238 Storgata 38 - Domstolen Arbeidstillatelse Storgata, Dronningens gate, Storgata BETONGARBEID OG TRANSPORT AS 13.09.2021 01.02.2022
21/240 21064 Merkurgården Sjøgt.3 Arbeidstillatelse WOLDEN MASKIN AS 23.08.2021 30.11.2021
21/250 875 Rødbrekka 16 Gravearbeid Nerbrekka ALSTAD MASKIN AS 09.08.2021 31.12.2021
21/272 Utskifting av hydrant 33836 Kleivaveien 1A Gravearbeid Kleivaveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 16.08.2021 24.12.2021
21/273 Renovering Hydrant 15089 Galnåsmyra 49B Gravearbeid Galnåsmyra BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 16.08.2021 24.12.2021
21/277 Utskifting av hydrant 40615 Toppseilerveien 19 Gravearbeid Toppseilveien BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 16.08.2021 01.12.2021
21/278 Skifte av hydrant 44961 Haakon VII gate 85 Gravearbeid Haakon VII gate BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING 27.10.2021 30.11.2021
21/279 Signal Rensåsen Gravearbeid Sandhorngata VINTER ENTREPRENØR AS 16.08.2021 30.11.2021
Viser 1 - 25 av 89 1 2 3 4 >