Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
19486 Veiforbindelse Oddan - Høgåsen Bodø kommune Plan og utbygging Truls Erik Moan 90718134 01.04.2020 31.08.2021
20471 Store og Lillegjerdåsen Signal Bredbånd AS Harald Lekang 905 88 283 15.03.2021 01.09.2021
22789 Bertnes del 3 Bodø kommune Vann og avløp Gaute Wold Arntsen 41544002 26.10.2020 31.01.2022
23652 Mørkvedbukta Renseanlegg MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS Øyvind Johansen 99453480 09.12.2020 31.05.2022
23748 Sanering Fredensborgveien Bodø kommune Vann og avløp Gaute Wold Arntsen 41544002 01.02.2021 01.07.2022
23829 Rønvik - Einmoveien Signal Bredbånd AS Remi Brattsti 91777998 15.01.2021 31.12.2021
24168 Rørlegging fra Hyttebakken til Årnesveien Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS) Trygve-Bent Johansen 91388036 14.06.2021 30.09.2021
24521 Rønvika - Bjerkengveien Signal Bredbånd AS Harald Lekang 905 88 283 22.03.2021 01.12.2021
24931 Rørtilknytning i Fjellveien Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS) Trygve-Bent Johansen 91388036 24.05.2021 31.07.2021
25252 Bredbånd Snippen GlobalConnect AS Rune Kirknes 97019226 07.06.2021 06.08.2021
25256 Geitnakken Telenor Norge AS Mads Kristensen 48174687 24.05.2021 31.07.2021
25257 Mulstrand Telenor Norge AS Sissel Johansen 93220398 31.05.2021 31.07.2021
25302 Bodøveien 1596 Telenor Norge AS Sissel Johansen 93220398 28.05.2021 31.07.2021
25305 Graving og rørlegging ved Havna Trafostasjon Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS) Trygve-Bent Johansen 91388036 01.06.2021 30.07.2021
25338 Circel K Hunstad, omlegging av Høyspenningskabel Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS) John Kristoffer Haugan 91570543 24.05.2021 27.08.2021
25351 Shell Stormyrveien 1 Telenor Norge AS Mads Kristensen 48174687 01.06.2021 31.07.2021
25422 Gildeskålveien 19- ny kabling og nytt skap Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS) Lisbeth Karlsen 95172765 08.06.2021 30.07.2021
25522 Stormyrveien 67 Telenor Norge AS Mads Kristensen 48174687 01.07.2021 31.07.2021
25724 Oddan Telenor Norge AS Mads Kristensen 48174687 14.07.2021 14.08.2021
25762 Ny kum foran fiberskap i Trollmyra Signal Bredbånd AS Jørn Olsen 45007913 01.07.2021 02.08.2021