Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
16806 Junkerveien - Utbygging Fortau Bodø kommune Plan og utbygging Truls Erik Moan 90718134 31.05.2019 31.12.2019
18966 Hålogalandsgata, ny fjernvarme Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 14.10.2019 07.02.2020
19188 Kryssing av Kongens gate Telenor Norge AS Per Arne Rengård 91736138 01.11.2019 20.12.2019
19189 Grindveien kabelskade Telenor Norge AS Per Arne Rengård 91736138 02.12.2019 20.12.2019
19342 Parkveien 78- grave ny stikkledning Nordlandsnett AS Lisbeth Karlsen 95172765 08.11.2019 20.12.2019