Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/133
Entreprenør VEINOR AS
Start 31.07.2023
Slutt 31.08.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lunevollen 11B -26
Amtmann Worsøes gate 1 -10
Skillbakken 2 -16
Lagårdveien 39 -49
Nordstrandveien 32A -38A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.07.2023
Tittel I-Parken
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE (orgnr.: 972418013)
Kontaktperson: Kurt Arne Brannfjell (tlf.: 90570301)
Stedsansvarlig
Per Olav Rønningen (tlf.: 95039074)
Ansvarshavende
Thomas Hermansen (tlf.: 48263560)