Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/37
Entreprenør MESTA AS
Start 23.02.2022
Slutt 21.12.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 138/3385
Gnr/Bnr: 138/4751
Hernesveien 17B -36A
Gnr/Bnr: 138/694
Gnr/Bnr: 138/3369
Gnr/Bnr: 138/3368
Gnr/Bnr: 138/3808
Gnr/Bnr: 138/3135
Haakon VII gate 14B -16
Gnr/Bnr: 138/4255
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.02.2022
Tittel Hernesveien
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 976833856)
Kontaktperson: Gaute Wold Arntsen (tlf.: 41544002)
Stedsansvarlig
Vidar Meyer (tlf.: 95947190)
Sveinung Meyer (tlf.: 91717281)
Ansvarshavende
Jan-Helge Einan (tlf.: 97724927)
Bjørn-Einar Hansen (tlf.: 95970621)