Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/36
Entreprenør MESTA AS
Start 04.04.2022
Slutt 31.03.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 138/4751
Hernesveien 31 -35
Storsteinhaugen 1 -13
Gnr/Bnr: 138/2883
Olav V gate 56 -60
Gildeskålveien 100
Gnr/Bnr: 143/2
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.02.2022
Tittel Storsteinhaugen
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 976833856)
Kontaktperson: Gaute Wold Arntsen (tlf.: 41544002)
Stedsansvarlig
Vidar Meyer (tlf.: 95947190)
Sveinung Meyer (tlf.: 91717281)
Ansvarshavende
Jan-Helge Einan (tlf.: 97724927)
Bjørn-Einar Hansen (tlf.: 95970621)