Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/25
Entreprenør MESTA AS
Start 08.02.2022
Slutt 23.12.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 138/4736
Gnr/Bnr: 138/4738
Gnr/Bnr: 138/4751
Gnr/Bnr: 138/4735
Hernesveien 27 -34A
Løkkeveien 9 -10
Gildeskålveien 40 -101
Gnr/Bnr: 138/2283
Elias Blix vei 24A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.02.2022
Tittel Gildeskålveien
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 976833856)
Kontaktperson: Gaute Wold Arntsen (tlf.: 41544002)
Stedsansvarlig
Sveinung Meyer (tlf.: 91717281)
Ansvarshavende
Bjørn-Einar Hansen (tlf.: 95970621)