Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/118
Entreprenør VEINOR AS
Start 20.05.2021
Slutt 17.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fredensborgveien 113B -119
Fridthjov Anderssens vei 1 -2
Jentofts gate 1B -2
Torvgata 13 -15
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.05.2021
Tittel Torvgata Skolevei del 3, FBV
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 976833856)
Kontaktperson: Knut Birger Olaisen (tlf.: 96048281)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Thomas Hermansen (tlf.: 48263560)