Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/54
Entreprenør BERNHARDSEN ENTREPRENØR AS
Start 06.04.2021
Slutt 15.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Engmarkveien 1 -7
Lødingveien 56
Skytjelvveien 4 -6
Tverlandsveien 50
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.03.2021
Tittel Snuplass buss
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 976833856)
Kontaktperson: Truls Eirik Moan (tlf.: 75555315)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Robin Edvardsen (tlf.: 41543381)