Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/413
Entreprenør VEINOR AS
Start 07.12.2020
Slutt 15.08.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fredensborgveien 116 -118B
Fridthjov Anderssens vei 2 -7
Torvgata 15 -22
Parkveien 45 -60
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.12.2020
Tittel Torvgata Skolevei, del 2 / EL trase
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 976833856)
Kontaktperson: Knut Birger Olaisen (tlf.: 96048281)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Thomas Hermansen (tlf.: 48263560)