Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/375
Entreprenør VEINOR AS
Start 20.11.2020
Slutt 31.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Rensåsgata 10 -12A
Torvgata 13 -16
Fredensborgveien 116
Prinsens gate 116
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.11.2020
Tittel Torvgata med sideveier
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 976833856)
Kontaktperson: (tlf.: 90718134)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Thomas Hermansen (tlf.: 48263560)