Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/830
Entreprenør PK STRØM AS
Start 09.01.2020
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Mørkvedbukta 2 -38
Søknad gjelder Vannledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.12.2019
Tittel Arbeid med infrastruktur i forbindels emed ny skole- og barnehage i Mørkvedbukta
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE (orgnr.: 972418013)
Kontaktperson: Gaute Wold Arntsen (tlf.: 41 54 40 02)
Stedsansvarlig
Christian Skoglund Jensen (tlf.: 99 35 61 35)
Ansvarshavende
Rolf Pedersen (tlf.: 92 84 008 70)