Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/829
Entreprenør PK STRØM AS
Start 09.01.2020
Slutt 30.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gamle Kongsvei 111 -114
Brækkatunet 3 -27
Stabburshaugen 1
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.12.2019
Tittel Arbeid med infrastruktur i forbindelse med ny skole- og barnehage i Mørkvedbukta
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE (orgnr.: 972418013)
Kontaktperson: Gaute Wold Arntsen (tlf.: 41 54 40 02)
Stedsansvarlig
Christian Skoglund Jensen (tlf.: 95 18 56 61)
Ansvarshavende
Rolf Pedersen (tlf.: 92 84 08 70)