Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/826
Entreprenør MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS
Start 06.01.2020
Slutt 07.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Torvgata 12
Prinsens gate 116
Søknad gjelder Overvannsledning, Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 16.12.2019
Tittel Torvgata - Rådhus-/Solparken
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE (orgnr.: 972418013)
Kontaktperson: (tlf.: 90087524)