Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/724
Entreprenør BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING
Start 09.01.2020
Slutt 27.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Knaplundveien 11 -43
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.10.2019
Tittel Knapplund vei og va
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 974790947)
Kontaktperson: Berit pedersen (tlf.: 75555316)
Stedsansvarlig
Paul Bernt Knaplund (tlf.: 95292903)
Ansvarshavende
Knut Olaisen (tlf.: 96048281)