Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/618
Entreprenør BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING
Start 17.10.2019
Slutt 21.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Årnesveien 6A -20E
Søknad gjelder Overvannsledning, Kummer, Sluk, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 30.08.2019
Tittel Fortau Årnesveien
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 974790947)
Kontaktperson: Rune Karlsen (tlf.: 90617478)
Stedsansvarlig
Remi Vrybloed (tlf.: 47508281)
Ansvarshavende
Rune Karlsen (tlf.: 90617478)