Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/337
Entreprenør BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING
Start 15.10.2018
Slutt 15.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Stormyrkulveien 5 -16
Nytrøhaugen 2 -18
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, Gatelys, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.10.2018
Tittel Bertnes avløpsopprydding
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 974790947)
Kontaktperson: Rune Karlsen (tlf.: 90617478)
Stedsansvarlig
Stian Jenssen (tlf.: 90700839)
Ståle Tennevoll (tlf.: 91388552)
Ansvarshavende
Rune Karlsen (tlf.: 90617478)