Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/252
Entreprenør BERNHARDSEN ENTREPRENØR AS
Start 24.08.2018
Slutt 28.09.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sildstengveien 215
Gnr/Bnr: 143/2 HP 204
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Telekabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.08.2018
Tittel Coop Tverlandet - ny butikk
Byggherre
Organisasjon: COOP NORDLAND SA (orgnr.: 946231819)
Kontaktperson: Roy Østgård (tlf.: 99591111)
Stedsansvarlig
Mats Horn Fastvold (tlf.: 97491904)
Ansvarshavende
Harald Rostad (tlf.: 97149572)