Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/18
Entreprenør ALSTAD MASKIN AS
Start 23.10.2017
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kvernhusveien 1 -25
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.10.2017
Tittel Nye Jektfartsmuseet
Byggherre
Organisasjon: STIFTELSEN NORDLANDSMUSEET (orgnr.: 985413339)
Kontaktperson: (tlf.: 91376094)
Stedsansvarlig
Simon Andreassen (tlf.: 91121002)
Ansvarshavende
Jan Edgar Følvik (tlf.: 97595832)