Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30876
Registrert 16.12.2022
Firma Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS)
Start 06.02.2023
Slutt 15.05.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Hans Christian Johansen
Kontakt telefon 48318081
Arbeidets art Det skal etableres ny grøft for lavspent forsyningsnett og stikkledninger skal endres fra luft til jord.