Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30800
Registrert 02.12.2022
Firma Bodø kommune Vann og avløp
Start 27.01.2023
Slutt 30.11.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Gaute Wold Arntsen
Kontakt telefon 41544002
Arbeidets art Bodø kommune skal etablere tursti langs kystlinjen fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta. I forbindelse med dette arbeidet skal det etableres VA fra Bodøsjøen til Stokkvika.