Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30681
Registrert 16.11.2022
Firma Bodø kommune Vann og avløp
Start 01.02.2023
Slutt 01.06.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Gaute Wold Arntsen
Kontakt telefon 41544002
Arbeidets art Utskiftning av eksisterende VA i deler av Amtmann Worsøes gate, Lunevollen, og Skillbakken. Fra Nordstrandveien og forbi Kirkaugen. Kryssing av Nordstranveien med vannledning.