Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30520
Registrert 03.11.2022
Firma Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS)
Start 20.02.2023
Slutt 15.05.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Svein Arild Vangen
Kontakt telefon 90752741
Arbeidets art Utskiftning av eldre oljefylt høyspentkabel fra eksisterende nettstasjon i skillbakken til ny nettstasjon i Lagårdveien.