Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28420
Registrert 05.04.2022
Firma Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS)
Start 20.04.2022
Slutt 16.05.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Svein Arild Vangen
Kontakt telefon 90752741
Arbeidets art Etablere skjøtegrop i veiskulder for å skjøte inn byggestrøm på eksisterende høyspentkabel. To trekkerør legges inn over tomten til kunde frem til midlertidig nettstasjon. Rør og kabler kan bli benyttet til permanent forsyning, hvis prosjektering viser at dette er mulig.