Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26279
Registrert 17.08.2021
Firma Telenor Norge AS
Start 01.09.2021
Slutt 15.10.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Odd Asak
Kontakt telefon 90742263
Arbeidets art Grave kabelgrøft langs Kaiveien fra Kjerringøyveien og fram til Kaiveien 3. Henge opp ny luftkabel i eks. master fram til Alsosgården 5. Dette er tilførsel til ny mobilstasjon.