Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25338
Registrert 12.05.2021
Firma Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS)
Start 24.05.2021
Slutt 27.08.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger John Kristoffer Haugan
Kontakt telefon 91570543
Arbeidets art På grunn av etablering av ny ladestasjon på Circle K Hunstad , må eksiterende høyspenningskabel og kabelrør legges om . Det skal også etableres en ny nettstasjon på området, men dette blir utført senere på sommeren. I første omgang skal rørtrase og høyspenningskabel legges om .