Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25305
Registrert 11.05.2021
Firma Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS)
Start 01.06.2021
Slutt 30.07.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Trygve-Bent Johansen
Kontakt telefon 91388036
Arbeidets art Grave å legge rør inn til Havna Trafostasjon. Tilknytte ekisterende rør som ligge øst av Jernbaneveien og føre de opp til Havna Trafo. Trekke HS-kabel.