Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24227
Registrert 04.02.2021
Firma Arva AS (tidl. Nordlandsnett AS)
Start 26.04.2021
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Trygve-Bent Johansen
Kontakt telefon 91388036
Arbeidets art Legge 5 stk. kabelrør fra Dreyfushammarn til Rønvikfjæra til eksisterende rør som ligger i Rønnvikfjæra 14 som igjen går til Burøyveien. Avstand til VA rør blir min. 2 meter og all kryssing av VA vil skje 90 grader på.