Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23748
Registrert 15.12.2020
Firma Bodø kommune Vann og avløp
Start 01.02.2021
Slutt 01.07.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Gaute Wold Arntsen
Kontakt telefon 41544002
Arbeidets art Det skal etableres nytt vann og avløp i Fredensborgveien fra Olav V gate til Fredensborgveien 38. Hele gaten vil bli oppgradert med fortau og belysning.