Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23352
Registrert 12.11.2020
Firma Nordlandsnett AS
Start 14.11.2020
Slutt 14.04.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger John Kristoffer Haugan
Kontakt telefon 91570543
Arbeidets art Etablering av kabeltrase forsyning av ny nettstasjon Stordalen, pantograf lading elbuss. Etablering av to stk SN 8 125 mm rør . Ny høyspenningskabel skjøtes med eksisterende kabel