Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23315
Registrert 30.10.2020
Firma Nordlandsnett AS
Start 09.11.2020
Slutt 30.04.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger John Kristoffer Haugan
Kontakt telefon 91570543
Arbeidets art Etablering av lavspenningsføring for forsyning av landstrømskontainer Bodø havn. Totalt skal det etableres 3 stk TFXP-240 AL fra eksisterende nettstasjon og til landstrømskontainer. Nærmere beskrivelse av prosjekt følger i vedlegg. .