Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21558
Registrert 25.05.2020
Firma Telenor Norge AS
Start 01.06.2020
Slutt 01.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sissel Johansen
Kontakt telefon 93220398
Arbeidets art Nedgraving av rør på deler av strekning Vatnveien 307 og til mobilmast før Heggmoen