Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21478
Registrert 18.05.2020
Firma Nordlandsnett AS
Start 25.05.2020
Slutt 28.08.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Trygve-Bent Johansen
Kontakt telefon 91388036
Arbeidets art Nettstasjonene i Hyttebakken skal skiftes ut og nye HS-kabler i mellom dem skal etableres. Viktig forbindelse mellom NS ved Hyttebakken 5 og 19 skal etableres, slik at vi får videre forbindelse til Ramnfloget. Dette er også sett i sammenheng med veiutbyggingen i Fjellveien. Rør ble etablert i 2019, men kryssing ble ikke gjort da. Håper på raskt svar, da HS-kabel i Fjellveien til Hyttebakken blir berørt ifm. veiutbyggingen i Fjellveien.