Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21048
Registrert 16.04.2020
Firma GlobalConnect AS
Start 25.05.2020
Slutt 30.08.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Daniel Bergheim
Kontakt telefon 91185681
Arbeidets art Utbygging av FTH. Traseer er gått opp sammen med Vasslia velforening.