Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19188
Registrert 17.10.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 01.11.2019
Slutt 20.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Per Arne Rengård
Kontakt telefon 91736138
Arbeidets art Hovedkabel til Telenor KTV må byttes ut mellom Skap merket UQKK i Kongens Gate 59 og TUQC i Kongens Gate 38. Bakgrunnen er at eksisterende kabel ble skadet, midlertidig reparert, og må byttes ut i sin helhet. Totalt ca 63m herav 14m kryssing av vei og fortau. Samtidig legges det tomme rør langs ved ny kabel.