Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18967
Registrert 01.10.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 02.10.2019
Slutt 16.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Per Arne Rengård
Kontakt telefon 91736138
Arbeidets art Bytte ut kabelstrekk (Fiber) på ca 200meter. Kabelen har trolig skade etter arbeidet med ny vannledning i området. Kabel et flyttet av utbygger uten at målefiler er innsendt til kabeleier. Kabel lyttes opp før graving igangsettes. Kabel blir byttet ut 1/1. Ny kom må plasseres på trase for å kunne utføre feilretting.