Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18812
Registrert 18.09.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 19.09.2019
Slutt 25.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Per Arne Rengård
Kontakt telefon 91736138
Arbeidets art Grave seg ned på eksisterende rør og grave rør fram til adressen.