Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18725
Registrert 12.09.2019
Firma Nordlandsnett AS
Start 07.10.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Svein Arild Vangen
Kontakt telefon 90752741
Arbeidets art Det skal etableres kabelgrøft over vei for å forsyne Måsheia boligfelt med strøm. Grøft vil inneholde 5 stk. trekkerør samt jordingswire. Grunnarbeidene for boligfeltet er ikke startet opp trekkerør ønskes nedlagt i forkant for å forsyne området med byggestrøm i anleggsperioden.