Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18441
Registrert 20.08.2019
Firma GlobalConnect AS
Start 09.09.2019
Slutt 20.09.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Larsen
Kontakt telefon 46968686
Arbeidets art Montasje kum på eksiterende rørtrase og graving fra denne til bygget