Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17085
Registrert 09.04.2019
Firma Bodø kommune Plan og utbygging
Start 20.05.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ronny Pedersen
Kontakt telefon 97144434
Arbeidets art Spillvann og overvannsledning skal legges fra parkering Maskinisten til Nerbrekka. Veg Nerbrekka rehabiliteres.