Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
16806 Junkerveien - Utbygging Fortau Bodø kommune Plan og utbygging Truls Erik Moan 90718134 31.05.2019 31.12.2019
17085 Overvann Nerbrekka Bodø kommune Plan og utbygging Ronny Pedersen 97144434 20.05.2019 31.10.2019
17292 Vesterli, Misvær, Etablering av kabeltrase, strømtilknytning hyttefelt Nordlandsnett AS John Kristoffer Haugan 91570543 10.06.2019 30.08.2019
17985 Forskerveien 7 Signal Bredbånd AS Ole Petter Steffensen 41146074 19.08.2019 31.08.2019
18023 FTH Rønvik 2 Broadnet Rune Larsen 46968686 12.08.2019 27.09.2019
18234 Omlegging Avinor Olav V gate Telenor Norge AS Frank Teigen 91533440 05.08.2019 31.08.2019
18288 Bjørnhaugen 10 Nordlandsnett AS Veronika Wiik 95409144 14.08.2019 30.09.2019