Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/293
Entreprenør FROST KRAFTENTREPRENØR AS
Start 28.06.2021
Slutt 15.02.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bjerkengveien 3 -6
Leiteveien 17 -23
Reinslettveien 42
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.08.2021
Tittel Leiteveien - kabling av luftnett
Byggherre
Organisasjon: Arva AS (orgnr.: 979151950)
Kontaktperson: (tlf.: 91181949)
Stedsansvarlig
Kenneth Pedersen (tlf.: 46865568)
Ansvarshavende
Jan Helge Einan (tlf.: 97724927)