Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/36
Entreprenør SNEKKERBJØRN AS
Start 16.03.2020
Slutt 11.11.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Sjøgata/Bodø 27
Søknad gjelder Stillas, Lastebil med kran, Pumpebil

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 10.03.2020
Tittel Etablering av stillas på offentlig grunn
Byggherre
Organisasjon: CHRISTIAN JAKHELLN AS (orgnr.: 975914380)
Kontaktperson: Arve Pedersen (tlf.: 95743899)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Johan Stenstad (tlf.: 46790465)