Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/725
Entreprenør ROALD MADSEN AS
Start 11.11.2019
Slutt 01.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hunstadveien 1 -100
Hunstadveien 101B -190B
Søknad gjelder Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.10.2019
Tittel Hunstadringen
Byggherre
Organisasjon: BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING (orgnr.: 974790947)
Kontaktperson: (tlf.: 90570301)
Stedsansvarlig
Espen Sjursnes (tlf.: 48078399)
Jan Richard Kristensen-Arntsen Holt (tlf.: 91919928)
Ansvarshavende
Kjetil Solheim (tlf.: 91919928)