Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/155
Entreprenør ALSTAD MASKIN AS
Start 21.05.2018
Slutt 27.09.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Åttringen 8 -119
Garnveien 2 -5
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.05.2018
Tittel Bodøsjøen B7.3
Byggherre
Organisasjon: BYGGMESTER ERLING SKIPNES AS (orgnr.: 877044122)
Kontaktperson: (tlf.: 99225917)
Stedsansvarlig
Jan Edgar Følvik (tlf.: 97595832)
Ansvarshavende
Aleksander Hansen (tlf.: 90013288)