Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17292
Registrert 02.05.2019
Firma Nordlandsnett AS
Start 10.06.2019
Slutt 30.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger John Kristoffer Haugan
Kontakt telefon 91570543
Arbeidets art Etablering av kabeltraser i forbindelse med etablering av nettstasjon og strømforsyning til hytter Vesterli, Misvær.