Gravesøknader i Bodø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bodø kommune

Graving i Bodø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.bodo.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17048
Registrert 05.04.2019
Firma Bodø kommune Plan og utbygging
Start 29.04.2019
Slutt 19.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Truls Erik Moan
Kontakt telefon 90718134
Arbeidets art Legging av grunn OV og anlegging av fortau